I Norge er det straffbart å kjøre bil eller annet motorisert kjøretøy (moped, motorsykkel, traktor, osv) når man er påvirket av rusmidler. Forbudet retter seg både mot kjøring i alkoholrus, rus fra illegale rusmidler og medisinrus. Vi har helt siden 1936 hatt lovbestemte påvirkningsgrenser for alkohol, det vil si en grense som definerer når myndighetene ”i alle tilfelle” regner med at kjøreferdighetene dine er redusert. Siden 2001 har denne grensen vært på 0,2 promille. Straffeutmålingen (bøter, tap av førerkort og/eller fengsel) henger tett sammen med alkoholnivået i blodet hos den mistenkte.

20 stoffer omfattes av de nye reglene
For narkotika og potensielt rusgivende legemidler (som beroligende og smertestillende medisiner) har vi hittil ikke hatt tilsvarende grenser. I slike saker har spørsmålet om påvirkning blitt vurdert av medisinske sakkyndige i hver enkelt sak. Denne vurderingen har blitt gjort på bakgrunn av konsentrasjoner av rusgivende stoffer i sjåførens blodprøver, resultatene fra den standardiserte legeundersøkelsen, og eventuelt andre opplysninger.

Med virkning fra 1. februar 2012 har Stortinget vedtatt å innføre faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre stoffer som kan gi rus. Dette medfører likere lovgivning for alkohol og andre rusmidler. Rettsvesenet vil dessuten kunne bruke betydelig mindre ressurser på å fastsette eventuell dom i slike saker.

 

Les mer om saken og se grensene for de ulike stoffene på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Copyright © 2007-2010 | Norsk Narkotikapolitiforening | Web av Nyttodata AB