Positiv russetid på Kongsberg - Bry Deg Russ etablert2014-04-01
På Kongsberg går startskuddet for årets Bry Deg Russ torsdag 10 april. Lokalt politi samarbeider med en rekke aktører for å gjøre russetiden til en positiv opplevelse.
Les mer »
Narkotikaseminar i Bergen 30 april2014-04-02
NNPF inviterer til dagseminar om narkotika i Bergen onsdag 30 april. Seminaret er en oppfølgning av tilsvarende seminarer i Arendal og Kristiansand i fjor høst. Seminaret passer spesielt godt for alle som arbeider med barn og unge.
Les mer »
Temadag i Haugesund2014-03-18
Haugaland lokallag har i dag en spennende fagdag for sine medlemmer i Haugesund. På programmet står bl.a. foredrag om nye syntetiske stoffer og doping.
Les mer »
Regjeringen følger NNPFs høringssvar - Heroinrøykerom ikke egnet tiltak!2014-02-20
Helseminister Bent Høie følger synspunktene til NNPF i diskusjonen om hvorvidt røykerom er et egnet tiltak for å reduserer antallet totale overdoser på heroin. Les innholdet i NNPFs høringssvar her...
Les mer »
Nytt Bry Deg kurs i Drammen2014-02-17
Tirsdag og onsdag denne uken har NNPF Søndre Buskerud invitert omkringliggende lokallag tl å delta på deres Bry Deg instruktørkurs. Det er 18 påmeldte til kurset.
Les mer »
Bli Støttemedlem i NNPF!2014-02-07
Nå kan alle bli støttemedlem i Norsk Narkotikapolitiforening. Fra i dag har du muligheten til å bli med som støttemedlem i foreningen. Gjennom et støttemedlemskap i NNPF er du med på å utgjøre en forskjell... Vis at du bryr deg! Hvem blir historiens første støttemedlem?
Les mer »
Bry Deg kurs i Stavanger2014-01-26
Rogaland lokallag arrangerte nytt kurs for Bry Deg foredragsholdere 4-5 februar. Kurset ble avholdt i Stavanger og hadde deltagere fra både Rogaland og Haugaland.
Les mer »
Narkotikapolitikk - mer av det som faktisk virker!2014-01-24
I dagens Aftenposten har Dag Endal skrevet et lesverdig debattinnlegg. "Hodeløs eksperimentering i håp om mirakler, er kostbart og i verste fall uopprettelig"
Les mer »
Narkotikastatistikken 20132014-01-15
Narkotikaforbrytelsene utgjør 18 prosent av alle anmeldte forbrytelser. I 2013 ble 49 417 narkotikaforbrytelser anmeldt, noe som er 7,6 prosent flere enn året før. NNPFs leder Øyvind Buraas mener mer kunne vært avdekket med bedre avstemt straffesakskjede.
Les mer »
Lederskifte i NNPF2014-01-14
Mette Rooth meddelte i går styret i NNPF at hun trekker seg som leder av Norsk Narkotikapolitiforening.
Les mer »
Nesten 200 på fagdag i Bergen2013-12-03
Hordaland lokallag gjennomførte nok en vellykket fagdag i Bergen. Tirsdag 13 november var det utfordringene med innendørs marihuanadyrkning og vestafrikansk kultur som stod i fokus. Les mer om fagdagen på NNPF Hordaland sin side.
Les mer »
Spennende fagdag i Molde2013-11-07
I dag gjennomfører NNPFs lokallag i Nordmøre og Romsdal en fagdag der temaet er doping. Initiativtager i lokallaget Morten Lindmo sier at de er godt fornøyd med at over 50 medlemmer har møtt opp. Foredragsholdere på fagdagen er Erik Håland fra Rogaland og Jon Konstad fra Sør-Trøndelag.
Les mer »
Trondheim i 20142013-10-29
Takk til alle som var med på å gjøre årets utdanningskonferanse til en suksess! Vi gleder oss til å se dere igjen på Scandic Lerkendal Hotel i Trondheim 17-19 oktober neste år!
Les mer »
Informasjonsmøte om narkotika - Asker2013-10-22
NNPF ønsker velkommmen til foredraget "Bry Deg" i Asker kulturhus onsdag 23 oktober kl. 1900-2100. Foredraget retter seg mot voksne som har daglig kontakt med barn og unge.
Les mer »
Påmeldt til konferansen?2013-10-17
I forrige uke sende vi ut et nyhetsbrev med overskriften "Velkommen til Utdanningskonferansen". Denne mailen ble av tekniske årsaker sendt til alle medlemmer av NNPF. Dette er med andre ord ikke en bekreftelse på at du er påmeldt til konferansen. Dersom du ikke er påmeldt, fikk du i så fall en informasjon om hva du går glipp av... Dersom du ikke har meldt deg på i påmeldingsløsningen, og fått en bekreftelse på betalt konferanse fra vår betalingsløsning, er du altså ikke påmeldt som deltager.
Les mer »
Inspirerende gave til lokallaget i Hedmark!2013-10-03
NNPF Hedmark mottok 1 oktober et bidrag fra Bry Deg klubben Storhamar håndball. Klubben gir fra tid til annen bidrag til veldedige organisasjoner, og denne gangen gikk bidraget til NNPFs lokallag i Hedmark. Sjekken ble overlevert under toppkampen mot Tertnes til rungende applaus fra publikum.
Les mer »
© NNPF 1999-2009 - Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du kun skal kunne lese det kun på skjerm. Uten særskilt avtale med NNPF er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.Kontakt med webredaktør, det være seg bidrag eller annet,
kan gjøres gjennom webred@nnpf.no
Copyright © 2007-2010 | Norsk Narkotikapolitiforening | Web av Nyttodata AB